• SOSPITES.CAT | SOSPECHAS.PRO Detectius privats de Catalunya

  Detectius privats de Catalunya

  SOSPITES.CAT és l'agència de detectius privats de Catalunya, amb presència a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Especialistes en les branques civil, laboral i familia, amb servei d'urgència i atenció 24 hores.

   

  Els serveis d'un detectiu li permetran aclarir sospites, protegir interessos i aportar proves en un judici.

  SOSPITES.CAT DETECTIUS

  Investigacions per a empreses

  SOSPITES.CAT EMPRESES és el servei de detectius privats per a empreses de Sospites Cat | Detectius Privats™ a Catalunya, amb detectius experts d'abast nacional i internacional.

   

  Oferim serveis de consultoria i investigació corportativa: Localització de persones, control de treballadors, recerca de béns de deutors, frau i pirateria industrial.

 • Sospites? Contracti un detectiu privat.

  Detectius Barcelona 93 242 55 55 · Detectius Tarragona 977 27 65 07 · Detectius Lleida 973 21 47 32 · Detectius Girona 972 86 61 72

  Detectius Tortosa i Terres de l'Ebre 977 59 15 62 · Detectius Alt Pirineu i Aran 973 35 09 72

  Eficàcia i economia

  L'elecció de la companyia d'investigació privada adequada pot significar la diferència entre l'èxit i el fracàs.

   

  No cal perdre el temps en la recerca personal de respostes que són difícils de trobar, només cal contractar els serveis professionals i l'experiència d'experts universitaris en investigació i seguretat privada.

  Investigació tècnica

  Oferim un gran nombre de serveis de recerca per satisfer les seves necessitats personals i empresarials.

   

  Persones desaparegudes, infidelitats, separacions, control de menors, addiccions, subarrendaments, baixes fingides, furts, client misteriós, prevenció de riscos laborals, open-source intelligence, anàlisi de xarxes, hostaleria, sector del joc i casinos.

  Servei certificat

  Les investigacions de Sospites Cat | Detectius Privats™ suposen un servei complet, certificat, amb llicència i especialitzat en vigilàncies i seguiments.

   

  En funció de les seves necessitats, dissenyem una línia d'investigació la qual anirem adaptant a les situacions amb què ens trobem mentre que el cas romangui obert.

 • Investigació exprés, detectiu 24/7

  Servei urgent i puntual

  Servei de verificació i prova de fins a 6 hores: Si ja coneix què passa, a on, a quina hora i qui participa o si està succeint en un moment determinat de forma inesperada i necessita un mitjà de prova que certifiqui la situació, pot contractar el nostre servei iExprés.

   

  Concreti al màxim les dades del servei (qui, quan i on). Si les dades que ens ha facilitat són correctes, en 48 hores realitzarem la tasca encarregada i posarem a la seva disposició un informe de la nostra actuació, que ratificarem en acte de judici, si cal.

  iExprés - Sospites Cat | Detectius Privats
 • Quan ha de visitar al detectiu privat?

  Quan ha de visitar al detectiu privat?

   

  Com més aviat millor.

   

  Entre la primera sospita i el dubte insuportable, s'estaran perdent oportunitats de recollir proves.

   

  Contractar un detectiu privat és un acte molt meditat i habitualment, quan el client decideix fer la primera visita a una agència, ha passat un temps importantíssim i els sospitosos hauran perfeccionat les seves conductes.

   

  Per aquest motiu, és compromís de la nostra agència, respondre a les sol·licituds de pressupost en el termini de 24 hores.

   

  Fins i tot en els serveis englobats en el programa iExprés, el temps de reacció dels detectius per iniciar una investigació s'estableix amb el mateix termini.

   

  L'informe del detectiu privat

  L'informe del detectiu privat

   

  Un cop finalitzada la investigació, realitzarem la redacció de l'informe que completarem amb les imatges o vídeos recollits durant les vigilàncies i seguiments.

   

  Aquest informe tindrà naturalesa confidencial i dos objectius.

   

  El primer objectiu és ajudar en la presa de decisions del nostre client. És a dir, conèixer la veritat del que està passant en el seu àmbit familiar, laboral, empresarial... i poder actuar en conseqüència.

   

  El segon objectiu de l'informe és la presentació com a prova en un procediment judicial.

   

  En cas que ens sigui requerit, els nostres detectius privats es personaran en seu judicial per ratificar la veracitat dels nostres informes i explicar els detalls de la investigació.

   

  Servei personal i preferent del detectiu privat

  Servei personal i preferent

   

  El primer que fem en ser contractats per un client és obrir una fitxa. El segon és assignar-li un detectiu privat amb el qual tindrà comunicació directa i continuada.

   

  Per la naturalesa de certs casos, no és recomanable que el client tingui coneixement constant dels resultats de la investigació. Això és causa de l'estat anímic del client.

   

  Cal tenir en compte que un canvi d'actitud del nostre client (en relació amb el investigat) pot provocar que el detectiu sigui identificat i desapareguin les possibilitats de trobar la informació requerida.

   

  En qualsevol cas, l'agència facilita als nostres clients un número de telèfon d'atenció urgent, disponible les 24 hores del dia, set dies a la setmana.

   

 • Mètode d'investigació privada

  Dades, rutines i timming

  El compromís de SOSPITES.CAT envers l'obtenció eficaç de la informació sol·licitada, ha portat al nostre equip directiu a desenvolupar un mètode d'investigació centrat en l'anàlisi de la planificació horària de les persones que són objecte de la nostra investigació.

   

  La recollida prèvia de dades comença en el mateix moment en què un client sol·licita els nostres serveis. Detalls que semblen perdre importància amb el pas del temps o que fins i tot el client desconeixia recordar, poden ser de vital importància per a una ràpida resolució i la reducció de costos.

   

  Ja sigui en investigacions de camp (comprovant si un pare que no paga la pensió, treballa sense cotitzar, freqüenta el casino...) o relacionades amb entorns digitals (vulneració de seguretat de xarxes i bases de dades) ens trobem que cada investigació té les seves particularitats però sempre hi ha una constant: Les rutines.

   

  Rutines que creen un àrea de seguretat que permet a l'investigat actuar amb impunitat i que es produeixin els fets que afecten negativament als nostres clients (infidelitats, baixes mèdiques fraudulentes, enganys a l'assegurança... ). Poden tractar-se de rutines de l'investigat, del client, d'un tercer interessat o fins i tot d'algú completament aliè al que passa.

  Mètode - Sospites Cat | Detectius Privats
 • Anàlisi informàtic dels detectius privats

  Anàlisi informàtic

   

  Un dels principals punts d'interès de Sospites Cat | Detectius Privats™ és el rastreig i recerca de l'empremta electrònica que deixem contínuament.

   

  La gent es comunica de forma quotidiana a través de les xarxes socials. I on hi ha comunicació, hi ha possibilitat que es produeixin enganys, fraus o transferència il·lícita d'informació empresarial.

   

  En moltes ocasions la informació que els nostres clients necessiten, es troben en el seu ordinador d'escriptori o en els seus servidors. Però resulta fonamental no modificar els arxius en el procés d'investigació.

   

  Els serveis que acostumem a exercir per persones (i especialment per a empreses) són auditories d'esdeveniments de seguretat, inspecció de servidors, còpia d'evidències forenses i anàlisi i correlació d'informació.

   

  Investigacions sobre el terreny dels detectius privats

  Investigacions sobre el terreny

   

  Pot ser per motius conjugals (com una infidelitat), familiars (possibilitat que un fill consumeixi drogues), laborals (una baixa fraudulenta) o empresarials (competència deslleial).

   

  Però la veritat és que si valora contractar els nostres serveis, és perquè necessita saber que fan les persones que l'envolten.

   

  La tasca dels detectius privats comença al carrer. Amb la informació recollida en vigilàncies i seguiments, elaborarem un patró de comportament de les persones investigades: Amb qui es relacionen, les rutines que duen a terme, les necessitats que tenen...

   

  Per descomptat, si necessita contractar un professional que faci una investigació... No serà una opció intel·ligent comptar amb algú que conegui la zona?

   

  SOSPITES.CAT garanteix un equip local i atenció constant.

   

  Registres, enregistraments i proves del detectiu privat

  Registres, enregistraments i proves

   

  La investigació privada professional és una tasca que requereix un alt nivell d'especialització i unes eines apropiades.

   

  Sospites Cat | Detectius Privats™ posa a disposició, de cada una de les investigacions contractades, una sèrie de recursos que permetran als nostres detectius dur a terme l'encàrrec encomanat.

   

  L'objectiu fonamental és presentar als nostres clients imatges (o documentació) que confirmin o desmenteixin les seves sospites i amb aquesta finalitat, utilitzem vehicles camuflats, càmeres ocultes, càmeres de llarga distància...

   

  En finalitzar la investigació, els nostres clients obtenen la informació sol·licitada amb suport documental suficient perquè pugui adoptar les mesures que considerin oportunes.

   

 • Proximitat i economia

  Pensa globalment, actúa localment

  La nostra àrea d'actuació bàsica s'estableix a Catalunya. Per aquest motiu, SOSPITES.CAT és capaç de dur a terme la seva tasca investigadora a qualsevol comarca o municipi.

   

  Apropem la investigació privada a qualsevol particular o empresa i reduïm costos: Sota aquesta premissa, eliminem les distàncies entre el client i l'objectiu amb la possibilitat de contractar des del seu municipi al professional que es responsabilitzarà de les seves necessitats i dirigirà el servei allà on faci falta.


  A nivell internacional, oferim cobertura a través del servei SOSPITES.CAT EMPRESES.

  Trobi un detectiu a prop seu.
 • Detectius a Barcelona

  Detectius a Barcelona

   

  El valor de la veritat és el temps que triga un detectiu privat a descobrir i provar el que s'ha descobert. El valor de la veritat és la inversió en temps i diners. La forma de reduir aquesta inversió és comptar amb professionals habituats a l'entorn.

   

  Barcelona és l'hàbitat natural del detectiu privat.

   

  A causa del nombre de població de la província, la major part de les nostres actuacions es realitzen a Barcelona.

   

  Tots els nostres agents han desenvolupat la seva carrera professional a Barcelona, sent coneixedors de les tècniques específiques per a realitzar una investigació a l'àrea metropolitana i comptant amb els mitjans idonis (avalats per l'experiència).

   

  Economia és contractar personal que conegui el lloc, detectius que no malgastin els seus recursos en dietes i quilometratge. Economia és treballar amb el servei més eficaç.

   

  Detectius a Tarragona i Reus

  Detectius a Tarragona i Reus

   

  La diferència entre un investigador apropiat d'un altre que no ho és, resideix en l'aclimatació del professional a les circumstàncies. Això és gràcies a l'experiència i la integració amb el territori.

   

  Sospites Cat | Detectius Privats™ neix a cavall entre les ciutats de Tarragona i Reus, establint-se com a alma mater del nostre despatx i dels seus detectius.
   
  El nostre profund coneixement sobre el terreny s'estén a tota la província: Salou, Cambrils, El Vendrell i Valls.
   
  Especial menció de les Terres de l'Ebre (Tortosa, Amposta, Gandesa...) on operem des del principi de les actuacions.

   

  Què pot saber del lloc algú que no ha viscut o treballat a la província? Anys d'experiència avalen la presència de la nostra firma Tarragona i la totalitat dels seus municipis.

   

  Detectius a Lleida

  Detectius a Lleida

   

  De Vielha a la Seu d'Urgell i d'allà a Juncosa. No hi ha limits.
   
  El compromís de Sospites Cat | Detectius Privats™ garanteix que no trobarà cap inconvenient per a contractar un servei competitiu d'investigació privada en qualsevol emplaçament de la província de Lleida.

   

  Què diferencia el nostre despatx? La mobilitat. Les nostres oficines d'atenció al client ens permeten atendre directament des del seu propi municipi i investigar on sigui necessari.

   

  Allà on tècniques, metodologia i estratègies han quedat desfasades pel pas del temps, l'oferta de SOSPITES.CAT deixa de ser l'alternativa.


  No som l'alternativa a Lleida. Som la decisió competitiva.

   

  Detectius a Blanes i Lloret de Mar

  Detectius a Blanes i Lloret de Mar

   

  Vam desenvolupar un pla d'expansió que en menys d'una dècada ha col·locat a la nostra firma com a referent de la investigació i seguretat privada.
   
  Gràcies a permanents compromisos professionals i personals (relacionats amb el sector del joc i la seguretat privada) vam establir el nostre principal àrea d'actuació a Blanes i Lloret de Mar (Girona) i més endavant a tota la Costa Brava.

   

  Tal és el punt d'identificació del nostre despatx amb el territori que el primer cas de SOSPITES.CAT va succeir a Blanes.

   

  Des de llavors, el nostre despatx de detectius privats ha mantingut una constant relació laboral a tota la província de Girona i especialment a la costa, amb temes empresarials i familiars.

   

 • Bústia de contacte

  Utilitzeu el formulari (més avall) per sol·licitar un pressupost.

 • Formulari online

 • Tot el que realment necessito saber...

  Blog d'investigació privada de SOSPITES.CAT

 • Sospites a Google Plus
  Sospites a LinkedIn
  Sospites a Twitter
All Posts
×